نحوه خواندن صیغه

چگونه صیغه را جاری کنیم؟

شما می توانید صیغه (عقد موقت) را خودتان در محل ملاقات جاری کنید و نیاز به شاهد ندارید.

قبل از خواندن صیغه عقد موقت حتما طرفین باید مهریه و مدت عقد را دقیق مشخص نمایند و سپس خانم باید جمله زیر را به عربی بگوید:

(البته اجبار و الزامی نیست که حتما صیغه به زبان عربی خوانده بشود.طبق نظر اکثریت مراجع صیغه عقد موقت به هر زبانی که خوانده بشود صحیح است)

زَوّجْتُکَ نفسی فِی الْمُدّهِ اللِْمعلوُ مَه عَلىَ اللمَهرِ المَعلُوم

یعنی خود را زن تو میکنم به مهر و مدتی که تعیین کردیم

و مرد هم باید بلافاصله بگوید: قبلِْت’

یعنی قبول میکنم یا صحیح است

صیغه تهران صیغه مشهد صیغه کرج

صیغه اصفهان

قوانین سوالات متداول ثبت نام بانوان پشتیبانی